SUUNNITTELU

Floating range suunnittelee ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

Tarjoamma suunnittelu- ja konsultpointipalveluja maisemasuunnitteluun, kelluviin rakenteisiin sekä infran suunnitteluun vesigolfratasuunnitteluiden, että maalle rakennettavien tekonurmiviheriöiden osalta.

Suunnittelussa Floating Range Oy:n arkkitehti käyttää apunaan 3D mallinnoksia, animaatioita sekä piiroksia, jotka takaavat tarkan ja visuaalisen suunnitelman projektista. Monesti suunnitelmia voidaan hyödyntää myös piha-alueen kokonaissuunnitelman ohessa, joka säästää aikaa ja rahaa. Ammattitaitoinen tiimi avustaa kokonaisuuden kartoittamisessa ja näin saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvä ja laadukas lopputulos.

Golfviheriö- sekä pihasuunnittelu perustuu aina asiakkaan persoonallisiin ja yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on myös pihan toteuttajan budjetti.
Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu golfviheriö taikka piha nostaa kiinteistön arvoa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että pihaan sijoitetut eurot nostavat kiinteistön arvoa sijoitettua rahamäärää enemmän.
Pihasuunnitelma voi olla:
• Golfviheriö tai pihakonsultointi
• Idea- tai luonnossuunnitelma
• Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelmaa voivat täydentää istutussuunnitelma, määrälaskelmat, detaljisuunnitelmat ja -piirrokset sekä -leikkauskuvat, hoitosuunnitelma sekä kustannusarvio.

Jos pihan rakentaa urakoitsija, pihasuunnitelmaan voi sisältyä myös tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu.

Pihasuunnitelmaa varten tarvitaan tarkka pohjakartta suunnittelukohteesta. Siinä tulee olla merkittynä rakennukset ja muut pysyvät rakenteet.